Kattojärjestöt

Suomalainen partio-organisaatio on jaettu lippukuntiin, piireihin ja keskusjärjestöön. Varsinainen partiotoiminta tapahtuu lippukunnissa, joita on Suomessa noin 700. Lippukunnat on jaettu alueellisen sijaintinsa mukaan kymmeneen eri partiopiiriin, joiden tehtävänä on tukea lippukuntia. Keskusjärjestö puolestaan tukee piirejä ja lippukuntia sekä vastaa partio-ohjelmasta.

Suomen Partiolaiset ry

Suomen Partiolaiset, SP, on partioliikkeen keskusjärjestö Suomessa ja Suomen suurin nuorisojärjestö.

Suomen Partiolaisten nettisivut: www.partio.fi

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Lippukunnat muodostavat alueellaan partiopiirin, jonka tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan, tapahtumien ja viestinnän avulla. Partiopiirejä on kymmenen, ja jokainen partiolippukunta kuuluu jäsenenä johonkin partiopiiriin.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, PÄPA, johon Vuorenhaltiat kuuluu, on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella toimivien 120 partiolippukunnan muodostama piirijärjestö, jonka tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa muun muassa koulutusta järjestämällä.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten nettisivut: www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi