Pakilan Partiotuki

Partiotuen tehtävä on ylläpitää ja kunnostaa omistamaansa Pakilan Partiomajaa ja toimia Lippukunta Vuorenhaltioiden ainoana taustaorganisaationa. Lippukunnassa on noin 170 partiolaista ja heidän vanhempansa muodostavat Pakilan Partiotuki ry:n. Partiotuen historia ulottuu vuoteen 1955, jolloin päätös majan hankinnasta syntyi ja päätettiin perustaa rekisteröity yhdistys majan viralliseksi omistajaksi. Perustamiskokous pidettiin 5.5.1956. Maja rakennettiin talkoovoimin ja vihkiäiset majalla pidettiin 20.4.1958. Noista ajoista lähtien aktiiviset partiovanhemmat ovat ylläpitäneet, korjanneet ja huolehtineet majasta perinteisessä vapaaehtoishengessä.