Kokoukset

Tuen kokouksien ajankohdat

Pakilan Partiotuki kokoontuu vuosittain noin 6-7 kertaa. Kokouksissa käsitellään kulloinkin ajankohtaisia Partiotuen ja Lippukunnan välisiä asioita, suunnitellaan toimintaa, mietitään erilaisia varainkeruun muotoja ja tehdään majan kunnostukseen ja ylläpitoon liittyviä päätöksiä. Tuen kokouksiin ovat tervetulleita kaikki tuen toiminnasta kiinnostuneet partiovanhemmat kuin myös entiset lippukuntalaiset.